Morning Star - officle vlag van West Papua

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


Mijn ervaring in Politiedienst in NNG

Van: Guus Ramaekers
Date: 16 april 2008
Time: 20:34:22

De belevenissen van Guus Ramaekers:

  1. Mijn nieuwe thuisland Nieuw Guinea

  2. Mijn entree bij de politie in Nederlands Nieuw Guinea

  3. Mijn tijd als Posthuiscommandant

  4. De politieschool Base G

  5. Biak

  6. Wasior

  7. Foto's Hollandia

  8. Een nieuwe start in Seroei

  9. Mijn verloren thuisland Nieuw Guinea
  10. Verder zijn er nog foto's van Guus te vinden in het album NG overig

Kennismaken met  Guus Ramaekers:


Geboren september 1929 in Magelang.
Vooropleiding 6 klassen Europees Lagere School. En sinds de capitulatie van Ned.Oost Indië geen onderwijs meer gehad.

24/12-'49 met Ms "Waibalong" vanuit Tandjoeng Priok (Batavia) naar Nieuw Guinea vertrokken.
31/12-49 in Manokwari voet aan wal gezet. Diezelfde dag door naar mijn werkgever in Saowi gegaan.
Juni 1950 ontslag genomen en zelf begonnen in Manokwari. Heb daar in één van die huizen boven de tennisbaan gewoond.
Aug.1950 bij de Politie dienst genomen en naar Base"G" gezonden om een cursus Posthuiscommandant te volgen. Na drie maanden in Kota Baroe geplaatst.
Tot mei 1954 in en om Hollandia voor dienst rond gezworven. Sentani, Genjem, Demta, Waris en Jaffi.
In 1952 ex Knil Sergeant Tepi als politiek gevangene naar strafgevangenis Digoel afgevoerd.
Vanaf medio 1954 een jaar lang een Hoofdagenten cursus in Base "G" gevolgd.
Kreeg toen medio 1955 Biak als standplaats toegewezen.
Begin 1956 naar Wasior overgeplaatst. In die onderafdeling heb ik 3 jaar en 9 maanden gewoond en gewerkt.
October 1959 naar Seroei overgeplaatst. Acht maanden daarna naar Biak gehaald om een Mobiele groep op poten te zetten.
En op 6 januari 1962 naar Waren (Onderafdeling Waropen) overgeplaatst. Dit is mijn laatste standplaats.
21 September 1962 naar Nederland gekomen.
 
Eerst in Leeuwarden bij familie. Toen naar een opvang pension in Berg en Dal (Gelderland) en uiteindelijk naar Nijmegen. In Nijmegen een omscholing gevolgd.
Vond in 1964 toen bij Hyster bv werk. Eerst als centerdraaier, later als gereedschapmaker. Werd na 20 jaar ontslagen.
Op mijn 55ste Politiepensioen gekregen.
En sinds 1987 kwam ik bij Digital in de Toolschop te werken. Heb daar tot mijn 66ste gewerkt.

En nu probeer ik van het leven te genieten.