Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen
Disclaimer De loyaliteit van onze rijksgenoten verraden en hun vrijheid verkwanseld

Manokwari: Demonstratie tegen de overdracht van Nieuw Guinea aan de VN en Indonesie

Het Indonesische gezag over de provincie Papua (voorheen Irian Jaya) heeft geen wettige grondslag en de Papua’s zijn sinds 1961 rechtens 'vrij'. Dat staat in de slotresolutie die afgevaardigden van het Papuavolk, in congres bijeen in de provinciehoofdstad Jayapura op 4 juni 2000 hebben aangenomen.

1 december 1961 is de Papua-vlag, de Morgenster, voor het eerst gehesen. Een moment van eerbied en ontzag, na een te korte voorbereiding tot onafhankelijkheid. Met aan Papua-zijde een gevoel van zelfbewustzijn en goede moed, en optimisme voor de toekomst. Alleen was dat laatste onterecht, zou al snel blijken.

In 1969 werd de 'vrijheid' van het Papua-volk ‘verkwanseld’ - onder toezicht van de VN. De Indonesische regering heeft in 1969 de ‘volksraadpleging’ over de status van het vroegere Nederlands Nieuw Guinea (Papua, West Papua, Irian Jaya) gemanipuleerd. "Met alle middelen, eigenlijke of oneigenlijke", wilde Jakarta voorkomen dat het Papoea-volk zou kiezen tegen definitieve aansluiting bij Indonesië
Nieuw Guinea: Demonstratie tegen Act-of-No-Choicede, manipulatie van de verkiezingen door Indonesie

Sinds 1963 wordt West-Papua door Indonesië vertrapt, uitgebuit, beroofd, bestolen en geringeloord. Indonesië heeft gemoord en geplunderd in West-Papua. Het argumenten van Indonesië om Nieuw-Guinea in te lijven zijn niet veel beter dan die van de Nazi’s om Tsjecho-Slowakije binnen te vallen. De manier van handelen lijkt bijzonder veel op die van de Russen in de Baltische staten: zorg dat de plaatselijke bevolking een minderheid wordt door zo veel mogelijk getrouwen te importeren.

Sukarno heeft goed rondgekeken in de wereld en in de historie, en hij heeft op een sluwe manier de trend gezet. Zijn opvolger Suharto is op de ingeslagen weg voortgegaan en heeft er zelfs nog een tandje bij gedaan.

Toen Indonesië eenmaal de macht in handen had, is het in West-Papua gaan roven en vernietigen. Je kunt je als nuchter denkend mens niet voorstellen hoe ver dat ging. Indonesië heeft alles willen uitroeien wat maar enigszins in verband gebracht kon worden met Nederland en Europa. Die gasten waren zo gek als een deur, als je bedenkt dat ze zelfs goede vruchtdragende bomen gewoon vernietigd hebben omdat ze door Europeanen geplant waren.

Nederland heeft bij onze rijksgenoten, de Papua’s, verwachtingen gewekt, die niet gerealiseerd konden worden. Echter niet alleen bij de Papua’s, maar ook bij de Indische Nederlanders, die net Indonesië uit geschopt waren, en ten aanzien van de militairen, die ingezet werden om het rijksdeel te verdedigen.

Het kabinet De Quai draagt hiervoor een zware verantwoordelijkheid, met in het kielzog de daarop volgende kabinetten. Het probleem stamde natuurlijk al van jaren daarvoor toen het kabinet Drees over straat rollebolde over de Indonesië en Nieuw-Guinea kwestie. 

 • Knullige polderpolitiek,
 • domme kaaskoppigheid,
 • onvoldoende realiteitszin,
 • onvoldoende gevoel voor verhoudingen in de wereld,
 • slechte onderhandelingstactiek,
 • onvoldoende inleving in de gevoelens in Indonesië
 • onvoldoende en te weinig doeltreffende lobby,
 • enzovoorts,

konden niet tot iets anders leiden dan bakzeil halen.
Natuurlijk was Nederland geen partij voor de in koude oorlog verwikkelde Russen en Amerikanen. Maar diverse welgestelde en invloedrijke Nederlanders hebben in dit conflict een vies spelletje mee gespeeld. Indonesië heeft daar handig van geprofiteerd en West-Papua is daarvan het slachtoffer geworden.
Luister naar dit radiofragment van VPRO Andere Tijden, waaruit blijkt dat Nederland actief heeft meegeholpen om Nieuw Guinea in handen van Indonesië te laten bij de Act of (No) Free Choice.

Ook de legerleiding en onze militairen zijn gewoon belazerd.
Lees deze historische mededeling van de bevelhebber der zeestrijdkrachten die gewoon te goeder trouw was en duidelijk niet eraan dacht om op te geven.

En wat onze Papua-broeders betreft: We waren als Nederland onze eigen vrijheidsstrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog wel erg snel vergeten.!!!!

Papoea's demonstreren: Nieuw Guinea in de steek gelaten door Nederland

We hebben onze Papua-vrienden en rijksgenoten gewoon verraden en in de steek gelaten. En nu doen we sindsdien of onze neus bloedt. Na de overdracht aan Indonesië is het wel heel erg stil geworden.

Nederland vond het eigenlijk niet erg om af te zijn van een Rijksdeel, 

 • dat ver weg lag,
 • moeilijk te besturen was door de grote afstand,
 • naar verwachting veel ontwikkelingssteun nodig zou hebben in de komende jaren
 • speerpunt was geworden van een confrontatie tussen communistische en anti-communistische krachten.

Het was duidelijk dat er afstand genomen moest worden van het koloniale verleden, dat niet meer paste in het tijdsbeeld van na de Tweede Wereldoorlog. Het enige was dat er even geslikt moest worden om na het belangrijke Nederlands-Indië ook nog het laatste restje eigenwaarde in de Oost kwijt te zijn.
Maar ach, we deden een plas, sloten de deur achter ons en gingen over tot de orde van de dag.

28 mei 1969 Demonstratie tegen indonesische terreur in Nieuw Guinea/West Papua

 

 

De vrijheidstrijd heeft inmiddels duizenden papua’s in gevangenschap gebracht of heeft hen zelfs het leven gekost. kerkelijke instanties hebben het zelfs over honderduizenden. Maar de (ongelijke) strijd gaat voort. Er zal een moment komen dat ook West-Papua zelfbeschikking krijgt. Het kan lang duren zoals bij de Russische overheersing in Oost-Europa, maar eens zal het moment daar zijn en valt ook voor West-Papua de Berlijnse muur.

 

Hieronder persberichten rondom het thema onafhankelijkheid voor West Papua:
Oom Ariks te Batavia (pdf: 38 kB)
Document voor Human Rights Organization (pdf: 73 kB)

En als je er alles over wilt weten leg dan absoluut een bezoek af aan de bijzonder actuele en informatieve website van Gerard Thijssen:
West-Papua - het vergeten volk


Honest Government Ad | Visit West Papua! [Blocked in Indonesia] sarcastisch You Tube-filmpje met West-Papua promotie:


Bill Leak's offence cartoon about Indonesia's attitude to West Papua

IMAGE: Thanks to The Australian and Bill Leak cartoons. This cartoon was created in reply to an Indonesian cartoon at the height of the "furore by media" between Australia and Indonesia in April 2006.


feest om visaThe news that 42 of the 43 West Papuans, who sailed from Merauke in West Papua to Weipa in Queensland in their traditional longboat with outriggers in January 2006, had received their visas to stay in Austrlia, caused them great joy on Christmas Island when they received the news two months later, in March 2006. Click here or on the image for more news and background information about this issue.Klik hier voor You Tube-filmpje over vlagceremonie in de Baliem vallei

Papua shootings - Australian Network:Vele tienduizenden Papua’ zijn in de afgelopen jaren door het Indonesische leger van huis en haard verdreven en verblijven in de jungle of zijn de grens over gevlucht naar Papua New Guinea. Tegelijkertijd zorgt het Indonesische transmigratiebeleid ervoor dat zich steeds meer Indonesiers vestigen in Papuagebieden, waardoor Papua’s een minderheid dreigen te worden in eigen land. Daarnaast nemen deze Indonesiers de arbeidsplaatsen weg van de papua’s die daardoor de onderlaag van de bevolking blijven vormen.

Overzichtskaart ontheemden in West Papua