Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen naar vorige pagina

BEKENDMAKING BO/MKB NO 80/62.

Onderwerp:       Bericht van de bevelhebber der zeestrijdkrachten

Nu als gevolg van de in aantal en omvang steeds toenemende
Indonesische invallen op U allen een beroep moet worden gedaan
tot meer dan gewone dienstvervulling op velen zelfs tot
uiterste krachtinspanning, acht ik het gewenst, dat ik
persoonlijk U allen in een voorlichtingsbulletin nog eens
uiteenzet, waarom deze opofferingen van U gevraagd worden.

Nederland's aanwezigheid in Nederlands Nieuw Guinea dient
uitsluitend om de bevolking zo snel mogelijk op te voeden
tot zij in staat zal zijn haar eigen lot te bepalen. Dit
is het recht van zelfbeschikking dat ieder volk toekomt,
dat in plechtige uitspraken van de VN is bevestigd en door
Nederland herhaaldelijk uitdrukkelijk aan de papoea's is
toegezegd.

Aan deze beloften kan, noch wil de Nederlandse Regering
zich onttrekken. Bovendien brengt Nederlands verantwoordelijk-
heid als door de VN erkende beherende mogendheid eveneens
de verplichting mee de bevolking te beschermen, ook tegen
aanvallen van buiten.

Indonesië meent aanspraken op Nederlands Nieuw Guinea te
hebben, het weigert echter deze te onderwerpen aan Inter-
nationale rechtspraak. De Indonesische pogingen om door aktie
in de VN deze aanspraken te verwezenlijken zijn mislukt.
Dit land tracht thans door militair geweld en de dreiging
daarmee dit gebied in zijn macht te krijgen, zonder met de
wil of de belangen van de bevolking rekening te houden.

Als de Papoea's, gebruik makende van het recht van zelfbe-
schikking, vrijelijk aansluiting bij Indonesië, zouden kie-
zen, zou Nederland deze keuze aanvaarden. Zolang het recht
van de bevolking eigen lot te bepalen niet op andere wijze
is gewaarborgd, rust op Nederland, de plicht haar en ook
de Nederlanders en anderen die in Nederlands Nieuw Guinea ver-
blijven te beschermen.
De tijd is voorbij dat over volkeren beschikt werd, alsof
zij koopwaar waren.

Dit in een eerlijke, goede en onzelfzuchtige zaak.
Die waard is, dat wij ons daarvoor volledig inzetten.
Het is een strijd niet om materiele belangen, maar uit
motieven uit eer en geweten,
Overigens stelt de regering alles in het werk om op vreed-
zame wijze een rechtvaardige oplossing van het geschil met
Indonesië tot stand te brengen.


Biak, 25 mei 1962,
de eerste officier,   
is getekend           

Wil je reageren op dit document? Klik dan door naar het prikbord

naar vorige pagina


Webmaster: Chris P. van der Klauw