Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen naar vorige paginanaar volgende pagina

vervolg

papoea's

van de Witte Man aanstaande is. Ooit is hij westwaarts vertrokken, alle vermogen om rijkdom te scheppen met zich voerend. Maar
spoedig brengt een enorme vis hem terug, en breekt de tijd van overvloed aan.
Dan zal het onrecht worden hersteld dat de afstammelingen van de Witte Man op Nieuw-Guinea doen door alle goederen die hij via
een onderzeese route derwaarts zendt, voor zich te houden. Reeds zijn de Hollanders voor hun hebzucht gestraft met een bezetting
door de Duitsers.
Simson wordt door de Japanners onthoofd.

In de grond is het patroon van de mythe steeds gelijk. Ooit hebben twee mensen in rijkdom op aarde geleefd. De één is weggegaan, en heeft de ander in armoe achtergelaten. Maar eens zal hij terugkeren en de heilstaat vestigen.
Een messianistisch geloof, dat bekend staat als cargo cult. Telkens weer staat ergens op Nieuw-Guinea een konoor op en zegt de Koreri aan. Veelal luidt zijn gebod om de akkers en vissersprauwen alvast te vernietigen, en zich te wijden aan riten die de grote dag voorbereiden.
In de boodschappen der konoors weerspiegelt zich hun visie op de wereld. De heilbrenger komt per zeilschip, later met een stoomboot, ten slotte per vliegtuig. De blanke mensen krijgen hun plaats in de legende. Een zendeling ziet zich bekleed met een hoge functie aan boord van het heilschip, maar als hij zich tegen de beweging keert wordt hij gedegradeerd tot matroos.
In de heilstaat wordt geen belasting geheven en de herendiensten zijn er afgeschaft. De papoea's zullen het vermogen verwerven, dat de blanken blijkbaar hebben, om uit het dodenrijk allerlei machtige voorwerpen tevoorschijn te roepen. Soms heet het dat de heilbrenger alle vreemdelingen zal verwijderen.
'Reeds vijftig jaar zijn om en nog zijn we geen mensen, God de Almachtige regeert,' luidt letterlijk een boodschap, een halve eeuw nadat het gouvernement zich vestigde. Hoewel de bewegingen vaak zuiver religieus van aard zijn, beroept deze profeet zich op het Handvest der Verenigde Naties en voorspelt dat de blanken zullen verdwijnen tenzij ze hun leven beteren.
Het Japanse leger verneemt via de intelligence van het Koreri-geloof op Nieuw-Guinea, en probeert er gebruik van te maken. De bezetter doet zich voor als de brenger van het heil - met luttel succes.
Dan komt de Amerikaanse invasie. Niet één glanzend schip, wel honderd gaan voor anker in de baai. Eskaders vliegtuigen zwermen aan in brede vluchten. In de nacht verlichten bundels fakkels de hemel. Wat moet de papoea hiervan denken? Daalt de Weergekeerde neer in een regen van sterren?
De Amerikanen richten stapelplaatsen in. Een onafzienbare stroom van gloednieuw wapentuig vloeit. Colonnes groene vrachtwagens,

 

tientallen openluchtbioscopen verbijsteren de papoea. De Amerikaan is gul met geschenken. Is de heilstaat dan toch gekomen? Maar de doden staan niet op, en de overvloed gaat elke voorstelling te boven. De droom is overspoeld.

De prauw meert af aan de steiger, kwiek springt de controleur er uit, het vermolmde plankier wankelt. En meteen begint de goeroe, die wel ziet hoe de hoge gast even een wenkbrauw optrekt, als een razende tegen de dorpelingen uit te varen: als ze niet als de bliksem zorgen dat die steiger hersteld wordt...!
Het gaat de controleur wat ver, moet dat nu zo? O, pocht de goeroe prompt, dan had meneer hem een paar jaar terug eens moeten horen! Hij wordt nu een jaartje ouder, maar toen! En de controleur ziet hoe de dorpsbewoners, die hij niet lang geleden gekend heeft als woeste koppensnellers, zich gedwee in rijen van drie opstellen om de kerk te mogen binnen gaan - hoef je niet te vragen hoe de goeroe hen zover gekregen heeft.
Hij zucht. Laatst nog heeft hij een goeroe tot drie weken cel veroordeeld omdat die te paard weerspannige kinderen met zich meesleurde, met een touw aan de zadelknop gebonden. Toen hij het een collega vertelde zei deze dat dat nog maar niks was. Hij kende een goeroe die ze met het oor aan de bank spijkerde, al klonk dat erger dan het was, want de kinderen daar hadden al een gat in hun oor.
De goeroe is dorpsonderwijzer annex geestelijk voorganger. Hij stamt van Ambon als hij in dienst is van de zending, bij de missie komt hij van de Kei-eilanden. Ver van zijn geboortestreek woont hij in afgelegen dorpen temidden van zwarte mensen die hij doorgaans veracht. De kinderen van de goeroe spreken het woord 'papoea' uit als een scheldnaam, ze spuwen erbij op de grond. Óp zijn best houdt de goeroe de papoea's voor anak-anak, kleine kinderen die achterlijk zijn en door hem tot beschaving en christendom gebracht moeten worden. „Als ze niet omhoog willen," zegt een goeroe tot de controleur, „trappen wij ze omhoog." De goeroe gedraagt zich als de toean besar, de grote heer, de sultan van het dorp. Zijn schamel salaris vult hij aan door de schoolkinderen voor zich te laten werken. De jongens stuurt hij er op uit om voor zijn avondmaal tien vissen te vangen, voor elke die ze minder mee terug brengen krijgen ze een ongenadige klap. De meisjes moeten huishoudelijk werk doen, en als de goeroe zin heeft worden ze ook anderszins gebruikt - altijd vrouwenkwesties met die lui.
Bij veel papoea's die opgroeien in de kampong rijpt een wrok tegen de bruine mensen van de Molukse eilanden.

De kepala kampong treedt de controleur tegemoet, hij is de formele gezagsdrager ter plaatse, het dorpshoofd; maar de controleur weet dat de man niet bijster veel te vertellen heeft. Voor de voortzetting van zijn tournee heeft hij roeiers nodig, en hij beseft dat hij daarvoor niet bij de kepala moet wezen. Maar bij wie wel? De gezagsstructuur in de nederzettingen der papoea's is voor een buitenstaander moeilijk te doorgronden. Het stelsel van dorpshoofden is door het gouvernement overgeplant van Java, maar het past niet op Nieuw-Guinea. Alleen al het begrip 'dorp' is er van koloniale makelij.
De papoea leeft in clusters van huishoudingen die naar gelang de behoefte verhuizen; ze wonen aan zee als men vist, bovenstrooms als sago wordt geklopt. Terwille van onderwijs en medische zorg veegt het gouvernement de mensen bijeen in dorpen, maar die blijven lang een vreemd element, een vinding van de Kompenie. En als het bestuur er een aanspreekpunt wil hebben, schuift het dorp niet de werkelijke machthebbers naar voren, de familiehoofden, de aanvoerders in religie, handel en oorlog. Vaak selecteert

naar vorige pagina naar volgende pagina