Disclaimer

naar vorige pagina


Dominee Isaak Samuel Kijne

Bron:Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960


Burgelijke naam:Kijne, Isaak Samuel


Periode:1899-1970


Denominatie:Nederlandse Hervormde Kerk


Org:Zending


Biografische gegevens:Isaak Samuel Kijne (1899-1970) werkte 35 jaar als zendeling en leraar op Nieuw-Guinea. Van 1923-1951 was hij hoofd van de kweekschool voor onderwijzers te Miei (Wondama, Manokwari). Vanaf 1951 was hij officieel zendingspredikant en na de Tweede Wereldoorlog tevens terreinleider van de Hervormde zending op Nieuw-Guinea tot 1958. Verder was hij actief als vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast vele taalkundige studies componeerde hij een psalmen- en liederenbundel, die tot op heden gebruikt wordt. Hij schreef bovendien het officieuze volkslied van Papua: Hai Tanahku Papua (O, mijn land Papoea).


Biografie(engels):Isaak Samuel Kijne (1899-1970) worked for 35 years as a missionary and a teacher on New Guinea. From 1923 until 1951 he was chief of the training school for teachers in Miei (Wondana, Manokwari). From 1951 he was an official missionary minister and after the Second World War also area manager of the hervormde mission on New Guinea until 1958. In addition, he was busy as a translator at the Dutch Bible Society. Along with extensive linguistic research he composed a psalm and song book, which has been in use until today. Moreover, he wrote the informal national anthem of Papua: Hai Tanahku Papua (Oh, My Country Papua]


Activiteiten :Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Bijbelvertaling
Evangelieverkondiging en catechese
Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
Pastoraal werk


naar vorige pagina