Morning Star - officle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


 

In Vogelvlucht - Mr. J.J. Wentink

Nederland in Oost en West

naar vorige pagina volgende pagina

H.K.H. Prinses Beatrix heeft bij haar bezoek aan Japan ook de overblijfselen in ogenschouw genomen van de Nederlandse factorij op Decima, waar in de Franse tijd onze vlag is blijven wapperen.

Dank zij contact tussen Z.K.H. Prins Bernhard en Koning Hoessein van Jordanië heeft de laatste een Britse expeditie uitgenodigd om een onderzoek in te stellen naar uitstervende zoogdieren en vogels. In de Zuidarabische woestijn heeft een expeditie van het World Life Fund drie oryx-antilopen gevangen met het doel dit uitstervende ras in stand te houden.

Tien Papoea’s zijn deze maand met een behaald diploma uit Nederland naar Nieuw-Guinea teruggekeerd. Volgens de heer Jouwe zullen de ruim 40 jonge Papoea's, die nog hier een opleiding volgen, eveneens vr 1 mei repatriëren.

De nieuwe Indonesische zaakgelastigde, de heer Mohammed Sjarif, is in Nederland aangekomen. Hij zeide dat de Nederlanders geen extra priveleges van Indonesië zullen krijgen. Naar zijn mening is een harmonieuze samenwerking met Nederland mogelijk. Hij schat het aantal Nederlanders in Indonesië op 2000. Een aantal van de in Nederland verblijvende Ambonezen zong hem een welkomstlied toe.

Het Verbond van de Nederlandse groothandel heeft een commissie onder voorzitterschap van mr. J. R. Voute ingesteld voor vernieuwing van de handelsbetrekkingen met Indonesië

De Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek heeft de

Nederlandse zendingsraad een subsidie verleend voor de uitgave van het werk ’ Joseph Kam, apostel der Molukken’ van dr. I. H. Enklaar.

Na de vulkanische uitbarsting van de Goenoeng Agoeng op Bali, die vijftienhonderd slachtoffers maakte en honderdduizenden van bestaansmogelijkheden beroofde, is in Nederland een hulpactie ontstaan. Op de giro van het Nederlandsche Roode Kruis zijn tonnen gestort. Met hulp van de K.L.M. zijn medicamenten en voedsel naar Bali gezonden. De vertegenwoordiger van het Nederlandsche Roode Kruis in Nieuw-Guinea reisde naar Djakarta.

De Nederlandse regering heeft zich bereid verklaard Nederlandse deelnemingen in ontwikkelingsbanken te bevorderen en zij zal daarvoor f 5 miljoen beschikbaar stellen.

De voorzitter van de Novib, mr. F. J. G. baron van Voorst tot Voorst, heeft verklaard: ’'Was het ontwikkelingswerk vroeger in hoofdzaak de taak der kerken, thans wint de opvatting veld, dat sociale en technische hulpverlening niet in de eerste plaats taak der kerken is. Deze ligt niet in de sfeer van charitas maar is plicht van rechtvaardigheid van mens tot mens. Kerken en Novib moeten zich beide bezinnen op hun eigen plaats’.

Vrijwel alle kerken in Nederland hebben deelgenomen aan de actie ’Brood voor het hart’, die ten doel heeft 2 miljoen bijeen te brengen om te voorzien in de honger naar leesstof in Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika. Schrikbarende mededelingen werden gedaan over het schamel boekenbezit van intellectuelen en de wijze waarop de massa slechts voorzien wordt van lectuur van achter het

IJzeren Cordijn of van afval dat uit commerciële oogmerken wordt verkocht. Steun werd gegeven aan het evangelische literatuurcentrum te Yaoundé, hoofdstad van Kameroen.

De rector magnificus van de Vrije Universiteit, prof. W. F. de Gaay Fortman, heeft 3500 door hoogleraren en studenten geschonken boeken verkocht ten bate van het Murray College in Pakistan.

De 85-jarige Israëlische filosoof Martin Buber zai 2 juli te Amsterdam uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard de Erasmus-prijs ontvangen.

Vier hogescholen in Nigeria hebben boeken ontvangen van de Nederlandse economische missie, die in 1961 dat land heeft bezocht.

Dr. A. Kortlandt heeft een subsidie ontvangen van de stichting voor zuiver wetenschappelijk onderzoek om in Afrika bij de chimpansees zijn ’dehumanisatie-hypothese’ te toetsen, namelijk dat de mensapen zouden afstammen van meer menselijke wezens, die door de mensen het oerwoud zijn ingedreven en tenslotte als apen zijn gaan leven.

De heren Wim van der Velde en Pim Korver maken een reis van drie maanden van Beiroet tot Calcutta om films te maken van de strijd tegen de honger.

De minister van handel en nijverheid van Tanganjika, de heer Kahama, heeft het in Nederland opgenomen voor de bilaterale hulp, waarvan hij de suikeronderneming Kilomboro (met Nederlandse deelneming gesticht) een goed voorbeeld noemde. Hij hoopte dat Nederland zou helpen bij de totstandkoming van een regeling tussen de Oostafrikaanse landen en de Euromarkt.

naar vorige pagina volgende pagina