Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
West Papua in de pers
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


naar vorige pagina naar volgende pagina

 

 

 

Anak Agung: Omzien zonder veel wrok

 

Ide Anak Agung Gde Agung, thans Indonesië's ambassadeur In Wenen, blikt in zijn dezer dagen verschijnend boek ..Twenty years Indonesian fo-reign policy" terug op de roerige periode van het begin van de republiek (met de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring) tot het eind van de periode Sukarno. Het is een omzien zonder veel wrok.
Anak Agung laat tussen de regels door er geen twijfel over bestaan dat hij Sukarno (die hem om politieke redenen enige tijd gevangen zette) niet zo bewonderde en dat hij niet altijd evenveel waardering voor de Nederlandse minister van buitenlandse zaken mr. J.M.A.H. Luns koesterde, maar nergens laat hij zich door emoties verleiden tot felle betogen.
Mr. Luns was Anak Agungs tegenspeler bij de conferentie van Genève van eind 1955, begin 1956. Het was de laatste gelegenheid waarbij Nederland en Indonesië een poging deden aan de onderhandelingstafel de spanning naar aanleiding van West-Iran te verminderen. Daarna bleek een vreedzame regeling niet meer te vinden. In een noot bij zijn verslag van die conferentie schrijft de Indonesische ex-minister van buitenlandse zaken: „Op 28 augustus 1971 gaf ex-minister Luns een tv-interview waarin hij zijn mening gaf over de ontwikkelingen ten aanzien van de Conferentie in Genëve. Het betoog van mr. Luns richtte zich vooral op twee belangrijke punten:
1. De kwestie van West-Irian (West Nieuw Guinea) was niet ter sprake geweest bij de Ge-neefse Conferentie.
2. De Indonesische delegatie had weloverwogen en met opzet de Conferentie laten mislukken omdat wijlen president Sukarno de Indonesische delegatie had opgedragen zo te handelen.
Luns' mening werd herhaald in een exclusief artikel in El-sevier (18 september 1971), dat later verscheen in zijn memoires getiteld „Ik herinner mij..."
Na Luns' verklaring in Elsevier te hebben gelezen schreef ik een artikel voor Elsevier (16 oktober 1971), waarin ik er op wees dat mr. Luns redenering betreffende de mislukking van de Conferentie in Genève
 niet in overeenstemming was met de feiten.
(...) Een bepaald deel van Luns' herinneringen maakte diepe indruk op me en behoeft naar mijn mening, enige opheldering. Mr. Luns zei, dat hij de Nederlandse ex-premier dr. Willem Drees, die toen in Amsterdam was, per telefoon erover had ingelicht, dat hij op de hoogte was gekomen van de instructie van dr. Sukarno, aan de Indonesische delegatie in Genève om koste was het kost de conferentie te laten mislukken. Na deze inlichting vroeg Luns aan dr. Willem Drees hem een soort „blanco volmacht" te geven om naar bevind van zaken te kunnen handelen en het hele Indonesische voorstel te kunnen aanvaarden, aangezien de Indonesische delegatie dat dan toch zou weigeren wegens de instructie van wijlen president Sukarno om de conferentie tegen elke prijs te laten 'mislukken. Volgens zeggen van de heer Luns had Drees zijn verzoek ingewilligd. Daar ik zeer goed op de hoogte was van de feiten en de geschiedenis van de Geneefse Conferentie wegens mijn rol daarin, meende ik dat het nodig was Luns* verhaal na te gaan bij de heer Drees. Toen ik in november 1971 in Nederland was, had ik het genoegen dr. Drees op te zoeken in zijn residentie, 's middags op de 3e november. Daarbij had ik de gelegenheid dr. Drees te vragen naar zijn mening over de verklaringen van mr. Luns.
Positief zei dr. Drees me dat het onjuist was te beweren dat de kwestie West Irian niet was voorgekomen op de agenda van de Conferentie. Bovendien ontkende dr. Drees het bestaan van de zogenaamde instructie van wijlen president Sukarno aan de delegatie. Dr. Drees bevestigde dit in een brief aan mij van 22 november 1971."
Over het verloop van deze onderhandelingen, die aan Nederlandse kant werden geleid door de toenmalige minister Luns en aan Indonesische zijde door zijn ambtgenoot Anak Agung publiceren wij hiernaast enkele fragmenten uit „Twenty Years Indonesian Foreign Policy".
naar vorige pagina naar volgende pagina

 Webmaster: Chris P. van der Klauw