Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 'Operatie Paradijsvogel': Indonesië wil oostelijk Nieuw-Guinea annexeren

naar vorige pagina

Uit het Rotterdams Nieuwsblad 11 september 1977
door Peter Tatchell

In Port Moresby, de hoofdstad van het voormalige Australisch-Nieuw-Guinea, en in de Australische hoofdstad Canberra bestaat groeiende vrees, dat Indonesië Papoea-Nieuw-Guinea wil annexeren. Dit land, dat nu onafhankelijk is, bestaat uit het voormalige Australische territorium Papoea en uit het vroegere Australische mandaatgebied Nieuw-Guinea, dat vóór de eerste wereldoorlog een Duitse kolonie was.

Zelfs de vroegere gouverneur-generaal van Papoea-Nieuw-Guinea, Sir John Guise, heeft openlijk gesproken over Jakarta's plannen tot machtsuitbreiding".

Document
Deze vrees is versterkt door de recente publicatie van een supergeheim document van het Indonesische ministerie van defensie en veiligheid, dat een plan behelst voor ondermijnende activiteiten in Papoea-Nieuw-Guinea.
Jakarta raakt in toenemende mate geprikkeld, omdat het niet in staat is een eind te maken aan een guerrillastrijd in zijn provincie West-Papoea (West-Irian of het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea), dat grenst aan Papoea-Nieuw-Guinea.
De Indonesische pogingen om een eind te maken aan de rebellenactiviteiten worden bemoeilijkt omdat er guerrillabases zijn gevestigd over de grens in Papoea-Nieuw-Gui nea, waar sterke anti-Indonesische gevoelens heersen.
In het Indonesische document worden parallellen getrokken tussen West-Papoea en Oost-Timor, de vroegere Portugese kolonie, die Jakarta in 1975 heeft bezet. Het legt er de nadruk op, dat er "positieve maatregelen" noodzakelijk zijn om de veiligheid van de staat te beschermen tegen elke mogelijke bedreiging. "De ervaring leert, dat een instabiele toestand in landen die aan Indonesië grenzen niet alleen de veiligheid en stabiliteit van Indonesië in gevaar brengt, maar ook aanleiding kan geven tot buitenlandse inmenging".
Het document onthult, dat er eind 1975 een plan 'Operatie Paradijsvogel' is opgesteld. Het is een jaar later aangenomen en uitgewerkt. In de eerste fase, van 1975 tot 1979, moest steun in Papoea-Nieuw-Guinea worden verworven om het land bij Indonesië te voegen.

Agenten van de Indonesische inlichtingendienst zouden in acht strategisch zorgvuldig uitgekozen groeperingen in Papoea-Nieuw-Guinea worden geïnfiltreerd. Het zou hun taak zijn pro-Indonesische propaganda te maken, die in de eerste plaats gericht moet zijn op „de dorpsbewoners, op studenten en leerlingen van middelbare scholen en op plaatselijke politici".
In de tweede fase, van 1979 tot 1983, zou de aansluiting van Papoea-Nieuw-Guinea bij Indonesië moeten worden voorbereid, zij het dan via vreedzame, wettige middelen. Om dit te bereiken zou in het gehele gebied tegen 1984 een "Volksbeweging voor Papoea-Nieuw-Guinea" actief moeten zijn, die als doel zou hebben het land zich te laten aansluiten bij Indonesië.
In toenemende mate zijn er de laatste tijd tekenen, dat het document wel degelijk echt is. Waarnemers halen uitlatingen aan van leidinggevende figuren in Papoea-Nieuw-Guinea, die sympathiek staan tegenover de Indonesische belangen.
Onder de huidige regering van Papoea-Nieuw-Guinea valt er een snelle uitbreiding waar te nemen van de politieke, economische en culturele banden met Indonesië.
Bij de ondertekening in juni van een verdrag voor gecoördineerde technische samenwerking riep de Indonesische minister van politieke en sociale zaken, Maraden Panggabean tot het sluiten van nauwere banden en tot grotere samenwerking tussen beide landen.
Tijdens een recente ontmoeting, met president Suharto drong Iambakey Okuk, leider van de oppositie in Papoea-Nieuw-Guinea er bij Indonesië op aan te investeren in de ontwikkeling van de grote olie- en koper-reserves van zijn land.

Verenigd land
Vorig maand verlangde een andere vooraanstaande politicus van de oppositie, Josephine Abaijah, dat Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea één verenigd land zouden gaan vormen, een Federatie van Groot-Indonesië.

Indonesische troepen steken herhaaldelijk en steeds vaker de grens over en achtervolgen fel de guerrillastrijders, die strijden voor de onafhankelijkheid van West-Irian van het Indonesische gezag. Indonesische troepen zijn in mei 1978 ruim dertig kilometer ver het gebied van Papoea-Nieuw-Guinea binnengedrongen en hebben bewoners van het dorp Holomba, die verdacht werden van hulp aan de guerrillastrijders in West-Irian, gedood of gewond. Hun huizen en landerijen werden verwoest. Enkele maanden later vernietigden "Indonesische soldaten een kamp van jagers in de plaats Sawan. Zij verbrandden de voorraden sago daar.

Michael   Somare,   premier, van Papua-Nieuw-Guinea

Overeenkomst
In een nieuwe grensovereenkomst tussen Jakarta en Port Moresby is vastgelegd, dat Indonesië guerrillastrijders over de grens mag vervolgen. Beide partijen zijn verplicht „tot gemeenschappelijke actie over te gaan" en „krachtige maatregelen te nemen tegen anti-regeringsactiviteiten" in het grensgebied.
Van vorig jaar juni af heeft er al een aantal van dergelijke gemeenschappelijke acties tegen de guerrillastrijders plaats gehad. Critici beschuldigen premier Michael Somare van Papoea-Nieuw-Guinea, dat hij, door met de Indonesiërs samen te werken een politiek van toegeven voert ,en meewerkt aan de onderdrukking van "mede-Melanesiërs". Verder zegt de oppositie, dat de regering van Papoea-Nieuw-Guinea jarenlang in het geheim en met geweld duizenden vluchtelingen uit West-Irian over de grens heeft teruggestuurd. In mei 1977 werden niet minder dan duizend vluchtelingen over, de grens gezet. Zij waren gevlucht voor represailles, na massaprotesten tegen de verkiezingen die door Indonesië waren gemanipuleerd.
Later vonden dergelijke deportaties nog openlijker plaats. De regering Somare ging echter niet na of er geen represailles tegen de teruggekeerde vluchtelingen werden genomen.

Executies
Een employé van de luchtvaartmaatschappij die was belast met het terugvliegen van de vluchtelingen meent, dat velen van hen na terugkeer direct worden doodgeschoten. Hij zegt, dat bij meer dan een gelegenheid op het vliegveld, waar zijn toestel landde, gewapende Indonesische soldaten klaar stonden en de teruggekeerde vluchtelingen naar een terrein achter de hangars lieten marcheren. Kort daarna hoorde hij, vuur uit automatische wapens. De Indonesische troepen kwamen alleen terug. Er zijn ook berichten, dat tweehonderd vluchtelingen, die begin 1978 uit Papoea-Nieuw-Guinea werden teruggestuurd in de gevangenis van Merauke zijn terechtgesteld.
Dergelijke berichten hebben Robert Sampaikuman, lid van de Hoge Commissie van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen ertoe gebracht openlijk te verklaren, dat het leven van veel vluchtelingen in gevaar verkeert als ze worden teruggezonden.

Observerdienst

 

naar vorige pagina


Webmaster: Chris P. van der Klauw