Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
West Papua in de pers
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


1961: Nederland maakt propagandafilms over Nieuw-Guinea

"Deze kolonie helpen wij onafhankelijk te worden"

Videofilms VPRO - Andere tijden


naar vorige pagina

Met een ongekende onverbetenheid klampte Nederland zich na de onafhankelijkheid van Indonesië vast aan Nieuw-Guinea. Het westelijke deel van het immense eiland zou nooit aan Soekarno worden overgedragen. Een uitgebreide serie propagandafilms (in kleur!) moest de wereld ervan overtuigen dat Nederland slechts nobele bedoelingen had bij het onafhankelijkheidsproces van Nieuw-Guinea.

Deel 21:

Voorlichtingsfilm voor het bioscooppubliek over het leven in Nederlands Nieuw-Guinea. Deze versie was speciaal bedoeld om mensen in engelstalige landen getuige een beeld te geven van de verkiezingen voor de Nieuw-Guinea Raad, een vorm van beperkt zelfbestuur onder Nederlands gezag. Men ziet beelden van verkiezingscampagnes van kandidaten, de gang van zaken bij de verkiezingen zelf op een stembureau, en het tellen van de stemmen gevolgd door het bekendmaken van de uitslag. De officiele beediging van de gekozenen vindt plaats in aanwezigheid van de Nederlandse ministers Toxopeus en Bot, de Australische minister Hasluck, en gouverneur Platteel. Er worden redevoeringen gehouden, de eedsafdlegging volgens de mohammedaanse rite, een kranslegging en er worden papoeadansen uitgevoerd.

Scènebeschrijving deel 21:

00.01 Tekst tegen achtergrond van landkaart van het gebied : Nieuw-Guinea Kroniek No. 21 : De weg naar zelfbeschikking. Camera: P. ter Laag. Montage: Johan van Canstein. Commentaar: Steven Hamilton. Laboratorium: Cinecentrum Hilversum; 00.31 Beeld : Papoea-ambtenaar kijkt toe hoe geuniformeerde collega van het Binnenlands Bestuur op in de open lucht opgesteld schoolbord de namen schrijft van kandidaten voor de verkiezing van de Nieuw-Guinea Raad; 00.51 Vrouwen en meisjes betreden onder ereboog van palmbladeren open ruimte waar kiezers op hun beurt wachten, zich dan melden bij de BB-ambtenaar en zijn klerken, die aan lange tafels gezeten de namen controleren of inschrijven; 01.40 Grote trom die de volgende procedure inleidt. Ambtenaar feliciteert vier gekozen afgevaardigden voor een kiescollege, spoedig gevolgd door de omstanders; 01.57 Opvoering van rituele dans door Papoea dansers en danseressen in traditionele kleding; 02.14 Leden van het kiescollege in beraad over aan te wijzen kandidaat; 02.23 Close-up van toespraak houdende Nicolaas Jouwe. Bebaarde afgevaardigde eet bord rijst; 02.29 Voorzitter van de kiesraad deelt formulieren uit waarna de aanwezigen beraadslagen. Voorzitter neemt de formulieren in ontvangst, de naast hem zittende griffier noteert de gegevens. Close-up van Papoea-afgevaardigde en Nederlandse voorzitter; 02.51 Draaiende betonmixer. Bord met opschrift Bouw Nieuwe Nieuw-Guinea Raad. Wegkruien betonspecie met kruiwagen, schoon krabben van metselvoegen met plamuurmes. Schoon borstelen van metselvoegen in stuk siermuur van breuksteen. Mengen van zand en grint; 03.08 Gebouw van de Nieuw-Guinea Raad. Plakkaat met in Bahasa Indonesia gestelde samenstelling van de Raad en muuraffiche met bekendmaking van de verkiezingen, waarover strook geplakt wordt met oproep om te stemmen. Verkiezingsplakkaten en -borden en -spandoeken; 03.40 Op de grond langs de rijweg uitgestalde vruchten. Dame betaalt verkoopster. Kleine pasar met meisje onder een pajong; 03.55 Sandwich-dame loopt met verkiezingsbord voor kandidaat Mori terwijl van de andere kant verkiezingsstoet met spandoeken voor Mr. de Rijke komt; 04.12 Bord met stemadvies voor dezelfde kandidaat en een voor Mori bij stembureau 6 waar kiezers arriveren; 04.29 Buiten op de veranda zittende voorzitter van het stembureau neemt oproep tot stemmen van kiezers in ontvangst, laat naam verifieren door twee klerken, geeft kiezers een stembiljet waarmee deze naar met gordijn afgeschut stemhokje gaan; 04.45 Op gordijn aangebrachte lijst met kandidaten; 05.07 Vrouwelijke kiezer komt uit stemhokje en stopt haar stembiljet in de houten stembus; 05.17 Voorzitter gebaart uitnodigend en regelt de gang naar het stemhokje. Europese dame stopt haar stembiljet in de bus gevolgd door een inlander als kiezer, een Europeaan, een Papoeavrouw en een forse Nederlandse dame; 05.45 Zegel op het slot van de stembus wordt losgesneden en aan de voorzitter van de kiesraad overhandigd. Ambtenaar opent de stembus en deponeert de stembiljetten op tafel voor de voorzitter terwijl geheel met Papoea's gevulde zaal toekijkt; 06.06 Ambtenaar leest de uitgebrachte stemmen op die met krijt achter de namen van de kandidaten op het schoolbord worden aangeturfd; 06.19 Papoeasoldaat en van strak kijkende Nicolaas Jouwe achter wiens naam op het bord overweldigende hoeveelheid streepjes komt te staan. Leden van de kiesraad controleren intussen de stemmen; 06.35 Voorzitter van de kiesraad leest uitslag voor en feliciteert Nicolaas Jouwe die vervolgens ook door anderen gelukgewenst wordt; 06.47 Uitslag wordt telefonisch doorgegeven, sorteren van de stembiljetten. Uitslagenbord van stembureau 6; 06.58 Papoea's in de zaal roepen hoera en applaudisseren; 07.01 Tros gekleurde ballonnen zweeft weg in de blauwe lucht; 07.04 DC-3 van de Kroonduif taxiet over het platform. Bord met welkomstgroet namens de Nieuw-Guinea Raad. Nederlandse minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Mr. Edze Toxopeus en Mr. Theo Bot verlaten het vliegtuig, worden begroet, waarna de minister de erewacht van het Papoea-bataljon inspecteert; 07.27 4-motorige DC-6 van Trans Australian Airlines rolt uit over het platform en de uitgestapte Australische minister van overzeese gebiedsdelen Paul Hasluck wordt onderaan de trap begroet door de Gouverneur, Mr. Toxopeus en Mr. Bot; 07.49 Auto van de gouverneur verlaat het vliegveld; 07.54 Staatsieportret van Koningin Juliana, staande waarvoor de voorzitter met een lid praat; marine-adjudant leest de namen van de binnenkomen gekozen leden af waarna de gouverneur zich met een vrouwelijk lid onderhoudt; 08.12 Eedsaflegging volgens Mohammedaanse rite. De ulama (godsdienstgeleerde) houdt de Koran boven het hoofd van de eedsaflegger en leest de eedsformule voor terwijl de goueverneur in ambtkostuum toekijkt en zelf de eed van de niet-mohammedanen afneemt ten overstaan van de geboeid toekijkende leden; 08.31 Schitterend bloemstuk, de dame legt de eed af; 08.38 Wachtlopende marinier op het terrein van het gebouw van de Raad. Dirigent van militaire kapel die marsmuziek speelt bij aankomst van overzeese genodigden, de Britse met een pruik, en van de Nederlandse minister en staatssecretaris en tenslotte van de gouverneur Dr. P.J. Platteel die binnengaat begeleid door commissie van ontvangst; 09.35 Op statief geplaatste journaalcamera's met wachtende cameramannen en geluidstechnici. Schrijvende geestelijke, draaiende bandrecorder met toespraak van koningin Juliana. Shots van de met koptelefoons uitgeruste afgevaardigden en genodigden. Van bovenaf gefilmd : de tafel waaraan het presidium. De gouverneur; 09.54 Nicolaas Jouwe spreekt, de nuntius van het Vaticaan luistert aandachtig; 10.01 Mr. Toxopeus achter de katheder spreekt de aanwezigen toe; 10.11 De beide cameramannen maken opnamen, de gouverneur spreekt zittend in de speciale zetel de gekozen leden en de gasten toe; 10.30 Terwijl buiten de band van de mariniers speelt wordt de gouverneur door de commissie uitgeleide gedaan en brengt het Papoea-bataljon het eerbewijs; 10.45 Genodigden en leden van de Raad kijken toe als een krans namens de Raad wordt gelegd bij de grafsteen van Jan van Eeckhout, in leven befaamde controleur BB; 11.00 Onderonsje tussen gouverneur en de Nederlandse bewindslieden. Papoea's in traditionele kledij dragen balk naar groot vuur waarop stenen geworpen worden die met stokken over de brandstapel verspreid worden terwijl gemaskerde mannen het ritueel met dans begeleiden. Uit gevlochten manden wordt houtskool op het vuur gestort. Twee Papoea's lopen blootsvoets over de gloeiend hete massa; 11.52 Gouverneur en echtgenote kijken met de gasten naar boerenkapel die groep boerendansers begeleidt; 12.07 Papoeajagers met pijl en boog voeren inaugurele dans op. Hoofdtooi van paradijsvogelveren; 12.27 Gemaskerde dansers en dansgroep van Australisch Nieuw-Guinea geven uitvoering voor het talrijke publiek; 12.52 Apotheose met groots vuurwerk; 13.08 EINDE

Deel 22:

Voorlichtingsfilm voor het Nederlandse bioscooppubliek over het leven in Nederlands-Nieuw-Guinea. Dit eerste deel over de door de Hollanders gestichte steden in Nieuw-Guinea, toont de langs de kusten gelegen plaatsen Biak, Merauke, en Manokwari. In Biak begint de film op het vliegveld, waarna men huizen van de kolonisten, en een internaat in Merauke ziet. Hierna ziet men grazend vee rond een kampong. In Manokwari wordt de plaatselijke scheepswerf getoond en de aldaar werkzame papoea's. Als laatste de in die buurt met overheidsgeld aangelegde viskweekvijvers.

Scènebeschrijving deel 22A

00.01 Tekst tegen achtergrond van landkaart van dat gebied : Nieuw-guinea Kroniek No. 22. De steden van Nieuw-Guinea Camera : A.A. Denninghoff Stelling, Piet ter Laag. Montage : Johan van Canstein. Tekst : Wim Povel. Laboratorium : Cinecentrum Hilversum 00.31 Beeld : Zonsondergang gezien vanuit vliegtuig op weg naar Biak 00.36 Luchtopname van snel varende barkas die wit kielzog in blauwe zee trekt. Luchtgekoelde vliegtuigmotor van amphibievliegtuig dat over op boei afgemeerde barkas vliegt 00.40 Piloot pratend in microfoon. Luchtopname van de plaats en de landingsbaan van Biak 01.00 Platform van vliegveld Biak waar KLM-Constellation voor het stationsgebouw staat en amphibie van de Kroonduif voorbij taxiet 01.07 Panorama van de haven, nieuw gebouwde bungalows met rode eternitdakbedekking. Fraai aangelegde tuinen waarin een huisvrouw de planten besproeit en een baby in de box staat. Goed onderhouden weg 01.34 Huis in aanbouw, kantoor van de NIGIM. Rood bedakte bungalow. Telefoonkantoor en opschrift De Meerpaal op de voorgevel van de marineclub waar personeel op het terras met uitzicht op de oceaan zit 01.51 Internaat te Merauke waaruit lange stoet Papoeameisjes komt. Ruime tropenwoningen en van het huis van de resident 02.24 Vrouwen doen de was in gemeenschappelijke wasplaats. Twee scholieren draven op een paard voorbij op weg naar hun school 02.36 Grondegalisatie door Papoea's rond nieuw gebouwde woningen, riante bungalows gelegen aan brede doorgaande weg 02.47 Ossekar zwaar beladen met dunne stammen 02.56 Kudde runderen, grazende koe van tropenras. Kudde rondscharrelende geiten 03.08 Verwijderen van de dikke bast van kokosnoten op scherpgepunten in de grond gedreven palen. Mechanisch oogsten van rijst op proefbedrijf met behulp van combine 03.27 Aan steiger afgemeerde schoener, ouders met kinderen aan het strand van Manokwari, in het water of lui zittend in de schaduw terwijl de kinderen zich in het ondiepe water vermaken 03.57 Vergezichten op de haven van Manokwari 04.07 Scheepswerf Konijnenburg met moderne dwarshelling, op het het droge getrokken kleine kustvaartuigen 04.21 Roestbikkende Papoea. Tweetal Papoea's verven nummer of scheepswand van marinevaartuig. Hoge werfkraan 04.30 De baai met aan de overzijde de stad, riante tropenwoningen in tuinen met weelderige plantengroei. Bloeiende cactus en orchideeen, op traptrede zittend hondje 05.03 Grote zaagloods van het Houtbedrijf Manokwari met cycloon-afzuiginstallatie. Verplaatsen van merbaustam door draglinekraan bediend door Papoeamachinist die aanwijzingen krijgt van bedrijfsleider. Arbeider klimt over hoge stapel stammen 05.54 Opstapelen van planken tot hoge stapels op de werf 06.01 Bos van cacaobomen. Cacaovruchten 06.11 Citrusaanplant met op rij geplante bomen, rijpende grapefruits 06.23 Papoeajongen maakt met aangepunte stok gaten in de terwijl eigenaar toeziet. Ananasaanplant 06.35 Papoeajongen bewerkt de grond met patjol, bed met rode koolplanten onder schaduwgevend afdak. Papoeajongen lopend met reuze kroppen sla, erwtenbedden met bonenstokken. Eigenaar oogst zelf aubergines 06.57 Visvijver met overheidssteun aangelegd, wateraanvoer via bamboegoten, met stokken gemerkte kweekbedden. Javaanse vrouw in kleine rijstaanplant. Jongen haalt uit kweekvijver met een net kleine kweekvissen op die in een emaille schaal gedaan worden en in de grote vijver uitgezet worden 07.32 EINDE

Deel 22B:

Voorlichtingsfilm voor het Nederlandse bioscooppubliek over het leven in Nederlands-Nieuw-Guinea. Dit 2e deel van een rondgang langs de steden van het eiland toont Manokwari, Sorong, en Hollandia. Men ziet een panorama van Manokwari, vervolgens Nederlandse boeren die hun farms hebben opgezet in deze omgeving. In Sorong liggen passagiers- en vrachtschepen in de haven, o.a. van de Lloyd. Olieopslagtanks en bedrijven van o.a. de Ned. Nieuw-Guinea Petroleum Mij. en de Shell. Bouwnijverheid langs de haven. In de hoofdstad Hollandia ziet men winkels en het vrij drukke verkeer op straat van Hollanders en papoea's.

00.00 Kippenfokkerij van gedemobiliseerde militair die met zijn vrouw de jongere en oudere leghorns voert bij de kippenhokken 00.19 Jonge europese boer roept zijn varkens door met stok op leeg biscuitblik te slaan. Zeug met biggen, zich rond de trog verdringende varkens 00.36 De jonge boer drijft zijn kudde koeien op door het met bomen begroeide grasland. Boer met zijn hond spelend aan de waterkant terwijl de koeien door jongens uit zee naar het strand teruggedreven worden 01.04 Rijkbloeiende tak orchideeen. Panorama van rond de baai gelegen bebouwing van Manokwari 01.17 Aan steiger te Sorong afgemeerde passagiersschepen waar passagiers wachten met hun bagage terwijl een grote kist op een vrachtwagen gelost wordt 01.35 Witgeschilderde olieopslagtank, lange rij driehoog opgestapelde olievaten van Shell 01.41 Gehelmde hoornblazer staande op heuvel boven de kazerne, blaast hoornsignaal. Bord bij de ingang van de marinierskazerne. Compagnie mariniers marcheert langs het kamp terwijl tegelijk Papoeavrouw met dochtertje en Javaanse vrouw met zoontje passeren 02.02 Woonwijk van Sorong met alleenstaande woonwijken, door de Nederlandse Nieuw-Guinea Mij. gebouwd complex t.b.v. haar employees bestaande uit ruime bungalows aan grasstraten, woningen en telefoonkantoor in aanbouw. Moskee met op het dak de halve maan met driepuntige ster, tropenkerkje. Orient bisoscoop 02.36 Spelmomenten uit hockeywedstrijd voor meisjes en jongens. Viertal in zee duikende Papoeajongens en drie in het zwembad springende europese jochies die zich naar hartelust uitleven 02.52 Papoeajochies met bootje van halve drum in kali 03.02 Rappe handen van Papoea's sorteren copal (hars) 03.21 Afvaart van vrachtschip uit Sorong 03.27 Victory-vrachtschip Schelde Lloyd voor de kade te Hollandia wordt gelost waarbij Fiat personenauto door de kraandrijver behoedzaam op de kade wordt gevierd 03.52 Dieplepel graaft zich in afgraving van koraalpuin dat vervolgens in bak van truck gestort wordt. In 5 segmenten verdeelde vorm wordt gevuld met koraalgruis en automatisch tot bouwstenen geperst, die buiten ter droging worden opgestapeld 04.25 Muur van gemetselde bouwstenen waarop metselaar aan een nieuwe laag begint. Stellen van hoekprofiel. Invoegen met voegspecie van gemetselde muur. Het pand in aanbouw 04.37 Papoea electromonteur zittend op houten raamwerk van electriciteitpaal, bevestigt rode en groene draden aan isolatoren. Vastschroeven van de huisaansluiting tegen de nok van een dak. Schilderen van een dakboei 04.50 De bebouwing aan de kop van de Humboldtbaai 04.59 Papoea fimilie verlaat haar woonhuis en voegt zich bij de wachtenden bij eindhalte van busdienst. Als DAF bus van de GAD stopt, stappen allen in, gaan zitten terwijl de chauffeur het geld opbergt. Bus rijdt weg en volgt de weg met haarspeldbochten naar beneden 06.09 Doorgaande weg bij het gebouw van de Nigim 06.20 Europese dame met 3 kindertjes hurkt neer bij langs de kant van de weg zittende visverkoper haar aankoop waar het jongste kind met een plof op gaat zitten 06.45 Uithangborden van Toko Bandoeng, van restaurant Eng Nam van Toko Eng Boo Hoo in Hollandia-Haven 06.50 Kantoor en drukkerij van de Nieuw-Guinea Koerier, personeel verlaat de ingang van het kantoorgebouw van de Nigim waarvoor tal van auto's (veelal kleine Fiats) geparkeerd staan 07.02 Door verkeersagent geregeld autoverkeer. Auto's beklimmen de weg naar de hoger liggende stad, de jachtclub 07.18 Zonsondergang boven zee 07.23 EINDE

Deel 23:

Voorlichtingsfilm voor het Nederlands bioscooppubliek over het leven in Nederlands Nieuw-Guinea. In deze aflevering wordt het leven van de inheemse bevolking op de Radjah Ampateilanden ten westen van de Vogelkop getoond. Naast het vele natuurschoon ziet men ook de vissers met hun prauwen op zee. In de kampongs zijn de vrouwen bezig met de voedselbereiding, verder ziet men het onderwijs aan de kinderen, het kerkhof, en een christelijke godsdienstoefening.

00.00 Tekst tegen achtergrond van landkaart van het gebied: Nieuw Guinea Kroniek No. 23. Radjah Ampat paradijs van Nieuw Guinea. Aan de camera Piet ter Laag. Montage: Johan van Canstein. Tekst Wim Povel. Laboratorium: Cinecentrum Hilversum; 00.31 Beeld : Inzoomen op de landkaart op de voor de Vogelkop (het meest westelijk gelegen schiereiland van Nieuw-Guinea) gelegen eilandengroep de Radjah Ampat eilanden (Koning Vier eilanden); 00.38 Schuimend kielzog achter snelvarend kustvaartuig, aan dek gooit bemanningslid vislijn waaraan stukje doek overboord; 00.46 Passeren aan stuurboord van een inheemse prauw; 00.56 Vislijn wordt ingepalmd en een spartelende barracuda (zeer roofzuchtige vis die ook mensen aanvalt) opgehaald en op het achterdek gedeponeerd; 01.10 Voor de wind varende vlerkprauw met voltallige familie aan boord. Papoea bemanningslid van het kustvaartuig trekt, zittend op de reling, aan de vislijn. Groepje kalkeilanden recht vooruit; 01.25 Inheemse loods op de voorplecht, scheepsofficier controleert koers op de zeekaart. Roerganger in de stuurhut, bemanningslid kijkt door kijker naar; 01.37 Met tropische planten en bomen begroeide kalkeilanden recht vooruit en aan stuurboord. Nederlandse vlag aan aan stok op het achterschip; 01.50 Hoge steile rotswanden weerspiegeld in het stille water tijdens de doorvaart van het kustvaartuig; 02.24 Loods begroet vanaf de voorplecht snelle met goederen beladen kotter; 02.36 Passage van een aan het strand gelegen kampong; 02.48 Het passerende vaartuig gezien vanaf het strand; 03.02 Close-ups van jeugdige dorpsbewoners (noot 1); 03.07 Voor visvangst gereedliggende prauwen; 03.13 Moeder met kind in lichte visprauw, vrouwen gezeten in boord aan boord liggende prauwen, halen ieder voor zich vislijn op waaraan klein visje. Na de vangst, die een tiental meters uit de wal plaatsvindt, wordt het vaartuigje teruggepeddeld; 03.47 Jeugdige toeschouwers, zittend op de rand van de steiger, zien toe hoe visser, staande op de voorplecht van visprauw, net uitwerpt; 03.56 Visser loopt met lange speer door het ondiepe heldere water waarin op de bodem een tjoemi (inktvis). Visser werpt de speer. Visser haalt liggend op voorplecht net op. Rondzwemmende schildpad wordt door speerwerper met de hand gevangen; 04.26 Kronen van hoge koningspalmen. Close-up van jochie met kakatoe. Man met kind in slendang loopt over bamboeplank aan land. Meisje hoost prauw leeg met hoornschelp. Jongens met een haan en een emoejong. Emoe pikt uit voerbakje. Baby, hondepup verlaat zijn nest bestaande uit grote zeeschelp. Jonge moeder met baby; 04.59 Groepje dorpsbewoners kijkt wegvarende prauw na; 05.07 Onderwijzer laat zijn klas in een cirkel rondlopen waarna de kinderen allemaal tegelijk over het strand de zee in hollen; 05.22 Vrouw schilt rietstengels, andere vrouwen vlechten matten; 05.43 Jonge vrouw in kleurige sarong en kabaja maakt mat van brede gekleurde stroken. Tweetal kokkerellende vrouwen; 06.04 Handelaar legt kleurrijke rietmatten uit op de grond; 06.13 Opzetten van een bamboe driepoot op het dek van een zeegaande prauw. Kookpan schoonmakende vrouw terwijl de bemanningsleden de prauw met peddels en roerboom in de wind manoevreren, wordt het van rietmatten gemaakte zeil aan de top van de driepoot opgehangen en uitgerold; 07.00 Vis, zittend op het strand, snijdt visser aan mootjes. Langzaam vaart de prauw, voortgepeddeld en voor de wind zeilend, naar open water; 07.12 Stuurman op de rug gezien, en de beide roeiers achter in de prauw. Het grote a-symetrisch opgehangen zeil (noot 2). Stuurboord vlerk (drijver) waarop de vork, waarin in t.z.t. opgerolde zeil komt te liggen. Bakboord vlerk, beide roeiers bedienen het grote zware zeil; 07.35 Langzaam glijdt de prauw naar het strand, zeil wordt opgerold en losgehaakt van de driepoot. Voor de kust vloot van zeegaande prauwen die langzaam op het strand toe zeilen waar kinderen geboeid toekijken; 08.17 Meisje en jongetje kijkend naar de voor het strand liggende prauwen waarvan de zeilen zijn ingenomen; 08.33 Schaduw op de grond van machtige palmboom. Optocht met spandoeken en fluitorkest en geheel in het wit geklede eilandbewoners, die optrekken naar stenen kerkgebouw met helder rood dak waar allen binnengaan, vrouwen en hun kinderen het laatst; 09.40 Bord met engelen en opschrift op het kerkgebouw. Dorpsonderwijzer optredend als dominee loopt over het lege kerkplein naar de kerk; 09.35 Moeder en zoon plaatsen bloemen in klein, op graf gebouwd, huisje; 10.12 De grafhuisjes op het stille kerkhof. De stille, schone en geheel verlaten erven rond de atappen woningen; 10.20 Het ruime interieur van de kerk. Moeders met kinderen in stil gebed. Close-up van oude vrouw met grijs haar, van het kale koppie van nieuwsgierig kijkende peuter, van tegen de borst tijdens het zogen in slaap gevallen zuigeling, van mannelijke dorpeling; 10.36 Een deel der kerkgangers, uit naburig dorp overgekomen onderwijzer, die feestpreek houdt. Shot van een jonge vrouw; 10.45 Kerkgangers verlaten het godshuis en begeven zich in optocht achter het fluitorkest naar openbare verkoping; 10.58 Uitstalling van sier- en gebruiksvoorwerpen, onderwijzer demonstreert als vendumeester het gebruik van een visspeer; 11.15 Jonge man noteert met ballpoint opbrengst van de verkochte goederen. Geinteresseerde vrouwelijke toeschouwers als de onderwijzer een sierlijk kleedje in de straffe wind laat wapperen; 11.31 Openbare verkoping op de open plek onder de hoge palmen aan de rand van het strand 11.33 Oranjekleurige zonsondergang boven de zeestraat; 11.37 EINDE.
Noot 1: De bewoners van deze eilanden (min of meer een deel van de de Noord-Molukken) lijken te behoren tot het overgangsras tussen het Maleisische, waartoe o.a. de Indonesische bevolkingsgroepen behoren, en het Melanesische ras, waartoe o.a. de Papoea's behoren;
Noot 2: De bovenste bamboebalk van het rechthoekige zeil wordt aan de driepoot opgehangen, echter uit het midden zodat een groter deel van het zeil boven de driepoot uitsteekt. Het zeil hangt schuin omhoog en wordt met de onderste punt aan het dek bevestigd. Uit dit type zeegaande prauw die bij uitstek in Oceanie gebruikt wordt, is de latere catamaran en trimaran ontwikkeld

 
naar vorige pagina


Webmaster: Chris P. van der Klauw