Morning Star - officële vlag van West Papua

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen 


Afronding werkgroep SMU Gabungan

Van: Humphrey Trouerbach
Date: 1 oktober 2010
Time: 13:28:32

Laatste update over SMUGabungan: lees op het prikbord/forum

SMU GABUNGAN JAYAPURASecretariaat: H.Trouerbach
Gondellaan 50, 1503 KR Zaandam
Info: Tel.:075 - 6149600
@adres : smugabungan@hotmail.com
INGbank : 9418022
Datum : september 2010


De werkgroep SMUGABUNGAN is in haar afrondende fase gekomen. Redenen hiervoor zijn o.a.:

  • Elk project kent een start en een eind. Dit geldt ook voor de werkgroep SMUGABUNGAN.
  • De renovatieplannen beginnen concreet te worden, De werkgroep is in het bezit van de bouwtekeningen.
  • De HSR op 11 augustus 2010 was voor Addy Wils tevens de afsluiting van haar werkzaamheden in de werkgroep.
Voor de werkgroep was het daarom ook de laatste Scholenreünie

De werkgroep bestond tot 4 jaar geleden nog uit 4 leden, te weten: Ben Kafiar, John Muskita, Addie Wils en Humphrey Trouerbach. De 2 eerstgenoemden zijn de werkgroep resp, 3 en 1 jaar geleden ontvallen.

Ben Kafiar

BEN KAFIAR (met baard) † 09-05-2007)

Pasar Malam Zeist

Pasar Malam Zeist: Addy Wils, Gertjan Cowan en Nelly Wambrauw

Om diverse redenen (o.a.gezondheid), is Addy Wils na de afgelopen HSR gestopt. Volgend jaar (augustus/september) gaan Addy Wils en haar man Gertjan Cowan naar Jayapura om het totale bedrag, dat de werkgroep bij al haar activiteiten heeft opgehaald persoonlijk aan het schoolbestuur te overhandigen. Zeker tot die tijd blijft Humphrey Trouerbach (enige overgeblevene) op de pasars nog actief met fondsenwerving ten behoeve van de renovatie. Daarna blijft hij op een lager pitje actief voor de 2e doelstelling van de werkgroep: Streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs om zodoende een betere aansluiting met universiteiten te realiseren en de drempel voor de Papoea leerling zo laag mogelijk te houden. Voor het realiseren blijven gelden onontbeerlijk!

Laatste aktiviteit van Addy Wils

De fondswerving op de HSR op zaterdag 11 september 2010 was de laatste activiteit van ADDY WILS voor de werkgroep

Reacties en vervolg op dit artikel via het prikbord