Morning Star - officële vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen   naar vorige pagina naar volgende pagina

Richard de Vries - EEN VETERAAN VERTELT

Geschreven door : Ltz.sd 2 oc. bd. Richard de Vries  - 2010

EEN VETERAAN VERTELT

IN DIENST VAN ORANJE
VAN VLIEGTUIGMONTEUR T/M HOOFD TECHNISCHE DIENST EN WAARNEMEND SQUADRON COMMANDANT.

VOORWOORD:
‘MIJN JEUGD EN DIENSTTIJD PERIODE BIJ DE KONINKLIJKE MARINE’

Gerard de Vries 1959Dit verhaal is een deel van mijn levensloop vanaf mijn vijfde t/m mijn vijftigste jaar. Het verhaal gaat in vogelvlucht door deze periode. Het begint dan met hoe ik mijn jeugdjaren van 1940 tot 1952 heb doorgebracht en ervaren. Vervolgens gaat mijn levensverhaal over mijn ervaringen in de periode die ik bij de Koninklijke Marine heb gediend van februari 1952 tot februari 1986.

Het onderdeel van de Koninklijke Marine waarbij ik werd ingedeeld was de ‘Marine Luchtvaart Dienst’( MLD ).
Dit onderdeel van de Koninklijke Marine heeft ruim 90 jaar bestaan, van 1917 tot 2008. In het laatste jaar van haar bestaan, 2007/2008, werd het aantal vliegtuigen en helikopters tot een schraal minimum teruggebracht. O.a. de Orion vliegtuigen werden verkocht. Ook werd het Vliegkamp Valkenburg opgeheven. De overgebleven helikopters en een groot deel van dat marine personeel, werd overgeplaatst naar Vliegkamp De Kooy bij Den Helder.
Vanwege reorganisaties bij Defensie, werd dit onderdeel geïntegreerd binnen de Koninklijke Luchtmacht. Het onderdeel kreeg o.a. als uitvoerende taak: maritieme taken uitvoeren, als de marine daar om vraagt.

Ik maakte in die periode, bij dat bedrijf "de MLD" tussen 1952- 1986 ook de vele ups and downs mee. Zowel op het personele als materiële vlak.
"De vleugels van de vloot" werd dit onderdeel ook wel genoemd dat zowel bij operaties op en boven het water, als bij operaties boven land, zijn sporen binnen en buiten de Koninklijke Marine in de periode van zijn bestaan wel heeft verdiend.

Het was personeel waar je trots op kon zijn. Door de strenge aannamebeleid en de keuringen voor dit onderdeel, bestond het onderdeel uit personeel dat uitstekend gekwalificeerd was voor de taken waar ze voor werden aangenomen en opgeleid. Het waren mensen die als groep onder alle omstandigheden paraat stonden. Goede vaklui en loyaal. Zowel bij het vliegend als het technisch en ondersteunend personeel. Waar ze ook naar toe werden gezonden in de wereld, je kon op ze rekenen: "Te land, ter zee en in de lucht." Het was een onderdeel dat zijn daarvoor verkregen onderscheidingen, zoals een vaandel en de Militaire Willems Orde, dan ook wel heeft verdiend. Een onderdeel waar je trots op was om daar bij te mogen dienen.
Dit onderdeel van de marine dat inmiddels is opgeheven, mogen we nooit vergeten. En zeker mogen we niet vergeten diegenen, die in hun dienst periode, meestal op vrij jonge leeftijd voor Nederland het leven lieten.

Mijn verhaal is opgesplitst in 7 delen:

INHOUD:
Deel 1Mijn jeugdjaren en de
periode van 1940 t/m 1952.
Het in dienst treden bij de Kon. Marine in februari 1952 en mijn eerste diensttijd periode 1952-1954 .
Deel 2Periode 1954- 1956Uitzending naar de Ned. Antillen.
Deel 3Periode 1956- 1959Diverse voortgezette opleidingen. O.a. ook van grond naar vliegend werk.
Deel 4Periode 1959- 1961Uitzending naar Nieuw-Guinea als boordwerktuigkundige.
Deel 5Periode 1961 - 1972Helikopters; Hr. Ms. Karel Doorman; weer 3 jaar lang naar de schoolbanken om leiding gevende functies te gaan bekleden.
Deel 6Periode 1972 - 1980Brequet SP-13 A vliegtuigen bij VSQ.321 en op de grondschool, werkzaam als instructeur .
Deel 7Periode 1980-1983Hoofd militair toezicht bij Fokker Woensdrecht 1983-1986 Hoofd technische dienst bij VSQ. 321
MLD uit het boek van Peter Korbee

Opmerking: Als bijlage zijn bij een paar van genoemde 7 delen een paar foto’s met en zonder tekst bijgevoegd, die in mijn periode tussen 1952- 1986 zijn gemaakt en waar ik ook wel in ben genoemd. Ze komen uit de bekende boeken, die al zijn geschreven over de gehele MLD periode binnen de marine, door: Korbee promotion MLD. O.a. het boek: "85 jaar MLD in beeld", en het boek: "Marinevliegkamp Valkenburg" van Peter Korbee. Deze uitgaven geven een compleet overzicht van het MLD bedrijf over zijn gehele bestaansperiode.

Er mag uit deze bovengenoemde 7 delen niets worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming c.q. worden gepubliceerd, zonder overleg met schrijver dezes, Richard de Vries.

Het levenspad is voor ieder mens anders, of je nu voor een dubbeltje of kwartje bent geboren. Maar een ieder zal over zo’n lange periode in zijn leven wel eens met de woorden worden geconfronteerd van: Wat heb ik er eigenlijk van gemaakt? De goede en slechte tijden. Hoop –liefde – geluk. Met bij dit alles dan ook de positieve en negatieve momenten hebben ondervonden. Dat zal in dit verhaal ook voorkomen. Dit leven was over zo’n lange periode 1940-1986 gezien, niet altijd rozengeur en maneschijn, maar wel waard om het mee te hebben gemaakt. Waarbij ik mag aantekenen dat ik ook veel geluk in die periode heb gehad, in verschillende situaties, maar ook mensen in mijn omgeving heb meegemaakt, die op veel fronten beter waren dan ik, maar minder geluk hadden. Mijn motto was wel altijd: "Doorgaan en je best blijven doen. En eruit halen wat in je vermogen ligt zonder overdrijving."


Note van de webmaster: Ik wil er op wijzen dat ik uitsluitend de hoofdstukken publiceer die gaan over Nieuw-Guinea, dus alleen Deel 4.
Het verhaal van Richard is zijn persoonlijk verhaal. Het is het verhaal van een veteraan, die in elk geval heeft nagedacht over waar hij mee bezig was en daar een eigen mening over had. Je moet het verhaal plaatsen in de tijd dat het speelde.

Ik heb de tekst op wat taal- en leestekencorrecties 1 op 1 over genomen. Ik ben Richard dankbaar voor het feit dat ik zijn verhaal mag publiceren.

Opname van een artikel op west-papua.nl betekent geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Het opnemen van een artikel is uitsluitend bedoeld omdat ik denk dat het artikel interessant is voor de bezoeker en betekent niet dat west-papua.nl de inhoud van een artikel onderschrijft en/of goedkeurt.

  naar vorige pagina naar volgende pagina

Richard de Vries - EEN VETERAAN VERTELT

Reacties op dit artikel via het prikbord