Morning Star - officŽle vlag van West Papua

 

Welkom
Verantwoording
Fotogalerij
Handige Links
Reageer
Gastenboek
De Judas-kus
NieuwGuinea in media
Prikbord
Bezoekersbijdragen naar vorige pagina

West-Papua van jaar tot jaar. (1545 - 1979)

uit 'Zelfbeschikking' 10e jrg. nr.5 - okt. 1979

1545Inogio Ortiz de Retes 'ontdekt' Papua en noemt het 'Nueva Guinea' omdat de bevolking lijkt op die van het Afrikaanse Guinea
1714Spanje draagt Nieuw-Guinea over aan Nederland (Verdrag van Utrecht)
1828Nederland neemt Nieuw Guinea officieel in bezit (proclamatie van Delden)
1942-1944Japanse bezetting
11-7-45drs. Hatta erkent, 'dat ook het Papua-volk het recht heeft een vrije natie te worden'
17-8-45Proklamatie van de Republik Indonesia 'dari Atjeh sampai ke Ambon': NieuwGuinea niet genoemd!
sept. '45Papuase leiders bijeen in Hollandia verzoeken de Nederlandse regering hun land te ontwikkelen voor de stap naar onafhankelijkheid
nov. '48De Papuase nationalist Johan Ariks begint een campagne tegen aansluiting bij de Indonesische federatie
27-12-49Souvereiniteitsoverdrag Republik Indonesia Serikat: West Nieuw-Guinea blijft voorlopig bij Nederland (art. 2 Charter Souvereiniteitsoverdracht)
dec. '50IndonesiŽ weigert een Nederlands voorstel om een internationale commissie in te schakelen om een oplossing te zoeken voor West Nieuw Guinea
1951IndonesiŽ eist onmiddellijke overdracht Nieuw-Guinea; het 2e Kabinet-Drees besluit de kwestie in de 'ijskast' te plaatsen
16-9-52In de troonrede erkent de Nederlandse regering het Papuase zelfbeschikkingsrecht overeenkomstig art. 73 van het Handvest van de Verenigde Naties.
1954-1960Pogingen om via de Verenigde Naties tot een oplossing te komen mislukken omdat IndonesiŽ weigert het zelfbeschikkingsrecht van het Papuase volk te erkennen
1961
5 aprilInstallatie van het eerste (gekozen) parlement van West-Papua: de Nieuw-Guinea Raad
27 sept. Lancering 'Plan-Luns' voor onder beheer van de V.N. plaatsen van Nieuw-Guinea. IndonesiŽ tegen.
19 okt. Komitť Nasional stelt vlag e.a. symbolen van het gebied vast. West Nieuw-Guinea heet voortaan West-Papua.
oktober Resolutie groep Afrikaanse landen ('Brazaville-groep') om West-Papua voorlopig onder internationaal bestuur te brengen tot de Papuas over hun toekomst hebben beschikt, haalt geen 2/3 meerderheid.
1 december OfficiŽle ingebruikname nieuwe vlag etc. IndonesiŽ stuurt infiltranten en dreigt met oorlog. Secretaris-generaal U Thant neemt het initiatief tot onderhandelingen met Nederland en IndonesiŽ.
1962
15 jan. 'Zeeslag' tussen Nederlandse en Indonesische marine.
16 febr. Nieuw-Guinea Raad komt met procedures voor de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht.
20 maart Begin geheime onderhandelingen onder leiding van de door president Kennedy gestuurde diplomaat Bunker.
april/mei Afrikaanse delegaties bezoeken West-Papua.
7 april IndonesiŽ akkoord met Plan-Bunker.
14 april Nederland akkoord met Plan-Bunker.
25 mei Tweede Kamer accepteert Plan-Bunker.
13 juli Geheim overleg Nederland-IndonesiŽ hervat.
31 juli Voorlopig akkoord bereikt.
15 aug. Definitief akkoord ('Akkoord van New York').
17 aug. Sukarno: IndonesiŽ erkent alleen 'intern zelfbeschikkingsrecht' van de Papuas.
sept. Een uit verschillende Papuase partijen bestaand Kongres Nasional eist een plebisciet in 1963 onder bescherming van troepen van de V.N.
21 sept. Algemene Vergadering van de V.N. ratificeert het 'Akkoord van New York'.
oktober Indonesische delegatie bij de V.N. verklaart, dat de Papuase vlag in strijd is met het akkoord en dus verboden.
1 okt. Nederland draagt bestuur over aan de UNTEA o.l.v. de Iranese diplomaat dr. Djalal Abdoh.
november Indonesische UNTEA-troepen dwingen elf Papuase leiders een document te ondertekenen, waarin deze afstand doen van het zelfbeschikkingsrecht.
december Arrestatie en mishandeling van Papuas, die voorbereidingen treffen voor een demonstratie ten gunste van een plebisciet onder UNTEA-bescherming.
1963
13 maart Herstel diplomatieke betrekkingen Nederland-IndonesiŽ.
april IndonesiŽ maakt de benoŤming bekend van EliŽzer J. Bonay tot eerste Papuase gouverneur van 'West-Irian'.
1 mei UNTEA draagt het bestuur over aan IndonesiŽ; vervanging van de gekozen Nieuw Guinea Raad door een benoemde 'volksvertegenwoordiging'.
9 juni De (pro-Indonesische) P.N.I. protesteert bij Sukarno tegen het optreden van de Indonesische troepen.
15 juni Bij Presidentieel Decreet nr. 8 worden alle politieke activiteiten, vrijheid van vereniging en vergadering en andere grondrechten 'opgeschort'.
6 sept. IndonesiŽ verklaart WestPapua tot 'gesloten gebied'. Van sept. 63 tot eind 64 worden ongeveer 15.000 Papuas naar IndonesiŽ gedeporteerd.
december Het persburo Antara bericht openbare verbranding van de Papuase vlag in opdracht van de Indonesische autoriteiten.
19 dec. Permenas Joku (nationalistisch leider) vermoord.
1964
9 mei Gouverneur Bonay wordt gedwongen een verklaring uit te geven, dat 'Irian Barat' een deel van IndonesiŽ is.
20 sept. Bekendmaking plannen om 400.000 Javanen naar WestPapua te 'transmigreren'.
26 nov. Vice-premier Chairul Saleh roept de Javaanse boeren op tot massale migratie naar West-Papua.
maart Ontslag Gouverneur Bonay.
1965
17 jan. IndonesiŽ verbiedt alle medische en andere hulp door instellingen van de V.N.
maart Begin van de 'transmigratie'; oprichting van de O.P.M. door Permenas Awom.
18 april Sukarno maakt bekend, dat er in 1969 geen plebisciet zal worden gehouden.
juni Het Austialische parlementslid Frank Martin maakt bekend, dat IndonesiŽ honderden uit Australisch Nieuw Guinea teruggestuurde vluchtelingen heeft vermoord.
juli-dec. Massale arrestaties onder intellectuele Papuase top, waarvan 2/3 'voor herscholing' naar IndonesiŽ wordt gedeporteerd.
28 juli Begin van de gewapende opstand. O.P.M.-commando's gesteund door duizenden leden van de Arfak-stam vallen het Indonesische leger in Manokwari (Vogelkop) aan en houden de stad vier dagen bezet. In de kazerne van Arfai worden veel wapens buitgemaakt. De opstand breidt zich snel uit tot andere delen van WestPapua: Biak, 'Sukarnapura' en het Centrale Bergland.
augustus IndonesiŽ bombardeert de dorpen in de omgeving van Manokwari. Dorpen in de Vogelkop, waarvan de bevolking sympathiseert met de O.P.M., worden uitgemoord. (Deze moordpartijen worden op 7-2-1979 door Z.J. Kondjol in het Indonesische parlement bekend gemaakt!).
30-9/1-10 Staatsgreep van het Indonesische leger tegen Sukarno waardoor tenslotte op 20-2-67 generaal Suharto aan de macht komt.
1966
2 febr. Opnieuw arriveren 100 Javaanse families in West-Papua.
maart De Internationale Commissie van Juristen maakt melding van ernstige schendingen van de mensenrechten in West-Papua.
4 mei IndonesiŽ kondigt in WestPapua het 'standrecht' af. Nieuwe opstanden van de Arfak-stam.
oktober Indonesische troepen vermoorden 88 mannen, vrouwen en kinderen in het dorp Gululu (Baliemvallei).
1967
14 jan. De Indonesische luchtmacht bombardeert dorpen in het gebied van Ajamaru.
16-28 jan. Bij bombardementen op Manokwari, Sorang en andere plaatsen komen meer dan 1000 Papuas om het leven.
28 jan. Lodewijk en Barend Mandat jan sluiten zich met duizenden volgelingen aan bij de strijdmacht van Permenas Awom (Manokwari - Vogelkop).
1-6 febr. Guerrilla-overvallen van de O.P.M. op militaire nederzettingen in en rond Manokwari.
15 febr. Johan Ariks (75). de oudste Papuase nationalist, in de gevangenis van Manokwari vermoord.
22 febr. IndonesiŽ zet oud-Gouverneur Bonay gevangen.
28 febr. 14.000 leden van de Arfakstam trekken de bergen van de Vogelkop in om zich aan te sluiten bij de O.P.M. De opstand breidt zich snel uit tot andere delen van WestPapua.
jan.-juni Bij Indonesische 'zuiveringsoperaties' (sterkte strijdkrachten opgevoerd tot 20.000 man) komen meer dan 2.000 Papuas om het leven.
13 maart Silas Papare maakt in het Indonesische 'Volkskongres' bekend, dat bij bombardementen in West-Papua minstens 1.000 mensen zijn gedood. Hij beschuldigt IndonesiŽ van de bouw van raketbases.
17 aug. Generaal Suharto maakt bekend, dat de 'veiligheidsoperaties' in West-Papua zijn voltooid en dat zijn regiem de Papuas zal helpen te realiseren, dat 'Irian Barat' een ondeelbaar deel van IndonesiŽ is.
1968
1 april Dr. Ortiz Sanz benoemd tot vertegenwoordiger V.N. i.v.m. komende 'volksraadpleging'. juni IndonesiŽ reorganiseert de streekraden (3/4 van de leden bestaat uit leden Indonesische leger of politie).
29 juni Brig.-generaal Sarwo Edhie Wibowo ('bloedhond van Oost-Java') benoemd tot commandant van West-Papua.
1968-1970 ontbreekt
1970
juni In Biak moorden Indonesische soldaten de complete mannelijke bevolking van de dorpen Krisdori en Mundori uit. Lt. Seth. J. Rumkorem ontvlucht het Indonesische leger en sluit zich aan bij de O.P.M.
1971
5 juni Verzetsleider Permenas Awom (oprichter van de O.P.M.), die medio 1970 was ingegaan op een Indonesisch 'amnestie'-aanbod, door Indonesische militairen vermoord. Zijn lichaam wordt in zee gegooid.
1 juli De O.P.M. proklameert o.l.v. Seth. J. Rumkorem de onafhankelijke en democratische republiek West-Papua (Republik Papua Barat).
30 oktober De bevolking van de residentie Sorong beklaagt zich bij de Indonesische gouverneur van 'Irian Barat' tegen 'mensonwaardige praktijken' van de Indonesische autoriteiten jegens de bevolking van Taminabuan en Ajamaru.
1972
september O.P.M.-leider NathaniŽl Awom van Biak gefusilleerd.
1973
maart Volgens de Amerikaanse antropologe Wyn Sargent begaan de Indonesische autoriteiten in West-Papua grote wreedheden tegenover de bewoners van het eiland.
13 april Papua-Ieider Herman Womsiwor benoemd tot vertegenwoordiger van de Republik Papua Barat in het buitenland.
juni Volgens een memorandum van de voorlopige regering van West-Papua aan de Afrikaanse staten zijn sinds 1963 in West-Papua meer dan 30.000 Papua's om het leven gekomen en minstens 5000 naar Australisch Nieuw-Guinea gevlucht.
augustus Volgens een geheim rapport van de O.P.M. worden in West-Papua in totaal 1000 mensen vastgehouden op beschuldiging van lidmaatschap van de O.P.M.
1 december Intern zelfbestuur voor Australisch Nieuw-Guinea.
1974
26 februari De Indonesische luchtmacht gooit boven het gebied van de O.P.M. pamfletten uit om de Papua's te bewegen zich over te geven.
maart Volgens een rapport van de Republik Papua Barat worden steeds meer gronden in beslag genomen ten behoeve van de binnenstromende Javaanse immigranten.
10-13 aug. Een Papuase delegatie o.l.v. F. Jufuway woont in Sangui de Conferentie van Franstalige Afrikaanse staten (OCAM) bij, Deze staten zeggen toe de Papuas te zullen steunen.
oktober Volgens de Nederlandse journalist Henk de Mari gaan de moordpartijen in West-Papua sinds 1969 onverminderd door. Hij meldt verzetsactiviteiten in Biak.
november Akkoord AustraliŽ - IndonesiŽ over de grens met Papua New Guinea.
1975
januari Eerste conferentie van O.P.M.-leiders in Port Moresby.
1 juli opening informatieburo van de Republik Papua Barat in Dakar (Senegal).
15 september Groot Indonesisch offensief tegen het gebied van de O.P.M. ten oosten van de hoofdstad Jayapura.
16 september Australisch Nieuw-Guinea wordt onafhankelijk onder de naam Papua New Guinea.
10 oktober Guerrillastrijders van de O.P.M. overvallen een Indonesisch legerkamp bij Pigeoul aan de Arso-rivier.
november Tweede conferentie van O.P.M.-Ieiders (uit binnen en buitenland) in Port Moresby. IndonesiŽ eist stopzetting van de guerrilla vůůr 3 januari 1976.
december Volgens schattingen van de voorlopige regering van de Republik Papua Barat is het totaal aantal Indonesische immigranten gestegen tot 1.200.000. Dat is 2 1/2 maal zoveel als de totale Papuase bevolking.
1976
8 januari Vier bataljons Indonesische paratroepen en ťťn bataljon mariniers (samen 5000 man) openen het offensief tegen de O.P.M.
15 januari Een tweede aanvalsgolf van 15.000 man Indonesische troepen probeert de O.P.M. te vernietigen.
februari De Indonesische minister van buitenlandse zaken Adam Malik maakt bekend, dat er geen afscheidingsbeweging in 'Irian Jaya' bestaat.
3-10 februari Volgens Papua-vertegenwoordiger Womsiwor zijn bij Indonesische bombardementen en beschietingen met napalm op het gebied van de O.P.M. 1605 dorpelingen om het leven gekomen.
1977
22 april Tijdens het begin van de Indonesische algemene 'verkiezingen' breekt op het eiland Biak een door de O.P.M. geleide opstand uit die aan minstens 560 Indonesische soldaten het leven kost.
2 mei Opstand van de Dani-stam in de Baliem-vallei.
3 mei Herman Womsiwor (vicepresident van de voorlopige regering van West-Papua) overlijdt tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten.
23 mei 'Irian Jaya' officieel gesloten voor diplomaten en andere vreemdelingen.
27 mei IndonesiŽ stuurt 5000 man 'speciale troepen' (parachutisten) naar de Baliem-vallei.
juni Uit angst voor bombardementen (napalm) vluchten 1500 Papuas over de grens van Papua New Guinea. Deze worden in bescherming genomen door de begin 1977 door Herman Womsiwor gealarmeerde Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de V.N.
25 juni Een O.P.M.-commando haalt de Indonesische vlag in de mariniers-kazerne van Biak naar beneden en hijst de vlag van West-Papua.
juli-aug. Opstand in de Baliem-vallei duurt voort.
november Leden van de Dani-stam lokken meerdere Indonesische vliegtuigjes in een hinderlaag en maken wapens buit. Ruim 60 Indonesische militairen komen daarbij om het leven.
1978
februariIndonesische militairen vermoorden 50 dorpsbewoners uit Tembagapura door hen in containers in zee te gooien. Begin 1978 worden in de gevangenis van Merauke 200 uit Papua New Guinea teruggestuurde vluchtelingen doodgeschoten.
aprilZware bombardementen op de bevrijde gebieden van de O.P.M.
16 meiEen O.P.M.-commando onder leiding van Martin Tabu ontvoert acht hoge Indonesische officieren en ambtenaren, waaronder kolonel Ismail, de militaire commandant van 'Irian Jaya'.
juni-juliDe O.P.M. maakt meer dan 350 vuurwapens buit.
17 juni Volgens de vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de V.N., dr. Sumpatkumar, heeft IndonesiŽ strafsancties ondernomen tegen dorpelingen in West-Papua.
18 juniIndonesische troepen overvallen het dorp Sekotiau in Papua New Guinea en vernietigen voedselvoorraden.
25-27 juniDe O.P.M. valt Indonesische militaire bases in de omgeving van Jayapura aan.
juli Volgens O.P.M.-Ieider Jacob Prai zijn er de laatste twee jaar in West-Papua ten minste 9.000 doden gevallen, waaronder 3515 IndonesiŽrs. Brigade-generaal Diro, de commandant van het leger van Papua New Guinea, noemt de zich uitbreidende opstand in WestPapua een gevaar voor de verhouding met IndonesiŽ. Het Indonesische leger begint deze maand een nieuw offensief tegen de O.P.M., waardoor opnieuw 700 Papuas de wijk nemen naar Papua New Guinea. In Port Moresby demonstreren studenten voor de Indonesische ambassade tegen bombardementen op dorpen in West-Papua. Bij de verovering van het hoofdkwartier van de O.P.M. (Markas Victoria) sneuvelen 178 Indonesische soldaten.
16 juli Indonesische soldaten op zoek naar leden van de O.P.M. overvallen het dorp Swar in Papua New Guinea.
september Het O.P.M.-commando onder aanvoering van Martin Tabu ontvoert opnieuw vijf hoge Indonesische functionarissen (alle gevangenen worden vrijgelaten als de Indonesische propaganda de O.P.M. beschuldigt van 'kannibalisme').
27 september De autoriteiten van Papua New Guinea nemen Prai gevangen tijdens diens bezoek in de grensplaats Vanimo. Een Indonesisch uitleveringsverzoek wordt van de hand gewezen.
36 oktober Martin Tabu benoemd tot opvolger van Jacob Prai.
december Een Indonesisch draaiboek om Papua New Guinea te annexeren volgens het Timor-model ('Operatie Paradijsvogel') uitgelekt.
1979
4 maart Vijf in Papua New Guinea vastgehouden O.P.M.- Ieiders, onder wie Jacob Prai, krijgen politiek asiel in Zweden, Nederland had geweigerd de Papuas op te nemen!
10 april Ex-gouverneur Frans Kaisiepo (1964-1969) in Jakarta overleden.
juni Volgens een bericht in de Far Eastern Economie Revue houden zo'n 2.000 guerrillastrijders van de O.P.M. onder aanvoering van president Rumkorem de strijd tegen IndonesiŽ vol. Er is nog steeds sprake van bombardementen op dorpen.
augustus Ex-gouverneur Eliezer J. Bonay (1963-1964) slaagt erin uit zijn huisarrest te ontsnappen en vraagt politiek asiel in Papua New Guinea.
naar vorige pagina